Бусад хэлтэйх холбоосгүй хуудсууд

Дусал нэвтэрхий толь-с

Дараах хуудсууд бусад хэлний хувилбаруудад холбогддоггүй:

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

Үзэх: (өмнөх 50 | дараагийн 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. .htaccess файлаар хавтас болон файлыг нууц үгээр хамгаалах
 2. Adding cordova to an existing vue app
 3. Android дээр Fallback фонт тохируулах
 4. Apache 2 + PHP цагаа дэлгэцийн алдаа
 5. Apache 2 PHP цагаа дэлгэцийн алдаа
 6. Apache Tomcat mod jk virtual host
 7. Apple Mac USB boot уншуулах
 8. Bastille firewall дээр OpenVPN тохируулах
 9. Botnet сүлжээ
 10. Bruteforce халдлага
 11. CPU-ны хурд
 12. CentOS 6 Redis+PHP суулгаж тохируулах
 13. CentOS 6 Redis PHP суулгаж тохируулах
 14. Centos 7 "dracut-initqueue timeout" problem fix
 15. Configure VSCode or PyCharm for Odoo Development in Windows
 16. Debian дээр certbot суулгах
 17. Debian дээр эхлэх үед startup тушаал ажиллуулах
 18. Dell idrac 6
 19. Dell серверийн RAID дискний мэдээлэл харах
 20. Dell серверт CentOS/RHEL/Fedora тохиргоо хийх
 21. DiezelSun (соёл)
 22. Django rest framework зарим асуудлууд
 23. Electron апп бичих үед зарим native-тай холбоотой асуудлуудын талаарх тэмдэглэл
 24. FTP passive port ISPConfig 3 дээр тохируулах
 25. Filezilla FTP програмын асуудлуудыг шийдэх
 26. Guest буюу Зочин хэрэглэгчээр нэвтрэхийг Ubuntu дээр хаах
 27. Hardening postfix, spamassassin deliverability
 28. ISPConfig 3 PHP олон хувилбар суулгах
 29. ISPConfig 3 дээр Ruby on Rails вэб тохируулж ажиллуулах
 30. ISPConfig 3 тохируулсан серверт Postfix-ын хамгаалалт тохируулах
 31. KVM snapshot
 32. LUKS disk encryption шифрлэлтийн хурд сайжруулах
 33. Let's Encrypt Wildcard Certificate Certbot
 34. Linux SSH хандалт Public/Private Keys ашиглах
 35. Linux disk encryption
 36. Logrotate CPU их хэрэглэж гацахыг засах
 37. MAC хаяг солигдсон үед CentOS, Redhat системд хийх тохиргоо
 38. Mac mini HD3000 VRAM increase
 39. Mac дээр ATI дэлгэцийн карт хаах
 40. MySQL, MariaDB REGEXP REPLACE хийх жишээ
 41. MySQL бааз руу өөр серверээс холбогдох үед тохируулах
 42. MySQL бүх баазыг засах
 43. Nginx Django example vhost file
 44. Nginx proxy with gzip
 45. Nginx with Let's Encrypt on Ubuntu + Reverse proxy
 46. OSSEC серверийн аюулгүй байдлын хяналтын сервис
 47. Odoo-server
 48. Odoo Apache Reverse proxy SSL тохируулах
 49. Odoo ERP Windows дээр соорсоос суулгах
 50. Odoo filestore асуудал засах

Үзэх: (өмнөх 50 | дараагийн 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://wiki.dusal.net/Тусгай:WithoutInterwiki" хуудаснаас авсан