Apple Mac USB boot уншуулах

Дусал нэвтэрхий толь-с

Апплынхаас бусад USB бүүт уншуулахдаа Windows, EFI гэх мэт сонголтыг сонгож бүүт уншуулна.