Centos 7 "dracut-initqueue timeout" problem fix

Дусал нэвтэрхий толь-с


"dracut-initqueue timeout" алдаа гараад dracut# гэсэн console руу ороод boot хийж чадахгүй үед хуучин kernel, эсвэл recovery grub сонголтоор орно. Хэрэв орж чадахгүй бол DVD->troubleshoot засварын горимоор орж chroot хийж байгаад бас болох байх.

dracut -f --regenerate-all
dracut -f "initramfs-$(uname -r).img" $(uname -r)
dracut -f "/boot/initramfs-3.10.0-957.el7.x86_64.img" 3.10.0-957.el7.x86_64