Dell серверийн RAID дискний мэдээлэл харах

Дусал нэвтэрхий толь-с

perccli-ийг Dell-ийн сайтын тусламжийн хэсгээс татаж авч суулгана.


Virtual дискнүүдийн жагсаалт, мэдээлэл

$ /opt/MegaRAID/perccli/perccli64 -LDInfo -Lall -Aall


Бодит дискнүүдийн жагсаалт мэдээлэл

$ /opt/MegaRAID/perccli/perccli64 -PDList -aAll

Dell Open Manage web

Default port: 1311