Debian дээр эхлэх үед startup тушаал ажиллуулах

Дусал нэвтэрхий толь-с

Debian ҮС асах үед bash тушаал ажиллуулж болно. Ингэхдээ /etc/rc.local файлд exit 0 тушаалаас өмнө тушаалаар оруулж өгнө.