Aspell Монгол хэл суулгах

Дусал нэвтэрхий толь-с

Aspell алдаа шалгагчийг линукс орчин суулгасан орчинд нэмж Монгол хэл суулгах заавар.

Татаж авч задална: https://ftp.gnu.org/gnu/aspell/dict/mn/

    ./configure
    make
    make install

Шалгах:

aspell -a --lang=mn --encoding=utf-8 -H

Тушаалыг өгөөд Монгол текст бичээд Enter дарахад шалгаж байвал суусан гэсэн үг.