Bruteforce халдлага

Дусал нэвтэрхий толь-с

Нууц үг эвдэх энэ арга нь тэмдэгтүүдийн жагсаалтыг бүх боломжит хувилбараар нь оруулж үзэж шалгадаг. Ингэснээр нууц үгийг олдог арга юм. Ийм төрлийн халдлагаас сэргийлэхдээ нууц үгийг тодорхой хязгаарлалттай хийгээд түүнээс олон удаа буруу орсон бол дахин оруулах боломжгүй хаалт үүсгэх, системийн нэвтрэлтийг бүрэн хаах, эсвэл галт ханаар хаах зэрэг байдлаар хамгаалдаг.