ISPConfig 3 дээр Laravel тохируулах

Дусал нэвтэрхий толь-с

Удирдлагын самбарт админ эрхээр Website > Options > Apache Directives дээр

DocumentRoot {DOCROOT}/public


Холбоотой мэдээлэл: