Django rest framework зарим асуудлууд

Дусал нэвтэрхий толь-с

Django rest frame work JWT django-oauth-toolkit нэвтрэлт Apache2 wsgi дээр нэвтрэхгүй 403 алдаа гардаг асуудал шийдэхийн тулд

wsgi.conf файлд доорх тохиргоог хийж ѳгнѳ. (Authentication Bearer <authentication_token>)

WSGIPassAuthorization On