Өнчин хуудсууд

Дусал нэвтэрхий толь-с

Энэ хуудсууд Дусал нэвтэрхий толь-дахь бусад хуудастай холбогдоогүй эсвэл заагаас хэтэрсэн байна.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

Үзэх: (өмнөх 50 | дараагийн 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. .htaccess файлаар хавтас болон файлыг нууц үгээр хамгаалах
 2. Adding cordova to an existing vue app
 3. Android дээр Fallback фонт тохируулах
 4. Apache 2 + PHP цагаа дэлгэцийн алдаа
 5. Apache 2 PHP цагаа дэлгэцийн алдаа
 6. Apache Tomcat mod jk virtual host
 7. Apple Mac USB boot уншуулах
 8. Bastille firewall дээр OpenVPN тохируулах
 9. CPU-ны хурд
 10. CentOS 6 Redis+PHP суулгаж тохируулах
 11. CentOS 6 Redis PHP суулгаж тохируулах
 12. Centos 7 "dracut-initqueue timeout" problem fix
 13. Debian дээр certbot суулгах
 14. Debian дээр эхлэх үед startup тушаал ажиллуулах
 15. Dell idrac 6
 16. Dell серверийн RAID дискний мэдээлэл харах
 17. Dell серверт CentOS/RHEL/Fedora тохиргоо хийх
 18. DiezelSun (соёл)
 19. Django rest framework зарим асуудлууд
 20. Electron апп бичих үед зарим native-тай холбоотой асуудлуудын талаарх тэмдэглэл
 21. FTP passive port ISPConfig 3 дээр тохируулах
 22. Filezilla FTP програмын асуудлуудыг шийдэх
 23. Guest буюу Зочин хэрэглэгчээр нэвтрэхийг Ubuntu дээр хаах
 24. Hardening postfix, spamassassin deliverability
 25. ISPConfig 3 PHP олон хувилбар суулгах
 26. ISPConfig 3 дээр Ruby on Rails вэб тохируулж ажиллуулах
 27. ISPConfig 3 тохируулсан серверт Postfix-ын хамгаалалт тохируулах
 28. KVM snapshot
 29. LUKS disk encryption шифрлэлтийн хурд сайжруулах
 30. Let's Encrypt Wildcard Certificate Certbot
 31. Linux SSH хандалт Public/Private Keys ашиглах
 32. Linux disk encryption
 33. Logrotate CPU их хэрэглэж гацахыг засах
 34. MAC хаяг солигдсон үед CentOS, Redhat системд хийх тохиргоо
 35. Mac mini HD3000 VRAM increase
 36. Mac дээр ATI дэлгэцийн карт хаах
 37. MySQL, MariaDB REGEXP REPLACE хийх жишээ
 38. MySQL бааз руу өөр серверээс холбогдох үед тохируулах
 39. MySQL бүх баазыг засах
 40. Nginx Django example vhost file
 41. Nginx proxy with gzip
 42. Nginx with Let's Encrypt on Ubuntu + Reverse proxy
 43. OSSEC серверийн аюулгүй байдлын хяналтын сервис
 44. Odoo Apache Reverse proxy SSL тохируулах
 45. Odoo ERP Windows дээр соорсоос суулгах
 46. Odoo filestore асуудал засах
 47. Odoo дээр wkhtmltopdf суулгах
 48. Odoo дээрх not found 404 алдаа
 49. Odoo хөгжүүлэлтийн үед талбарыг хэрэглэгчийн id эсвэл бүлгээр нь хаах
 50. PHP дээр GD, ImageMagick асуудал шийдэх

Үзэх: (өмнөх 50 | дараагийн 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://wiki.dusal.net/Тусгай:LonelyPages" хуудаснаас авсан