Ubuntu

Дусал нэвтэрхий толь-с

Үбүнтү бол Дэбиан ГНУ/Линукс тархацаас салбарлан хөгжсөн үйлдлийн систем юм. Одоог хүртэл нээлттэй эхийн, тэр дундаа ГНУ/Линукс системийн гол төлөөлөл болон хөгжүүлэгдсээр байгаа залуу тархац юм. Одоогоор Монголд хамгийн ихээр хэрэглэгдэж байгаа нээлттэй эхийн үйлдлийн систем.

Үбүнтү гэдэг нэр Өмнөд Африкийн ёс суртахууны зарчим болох Үбүнтү буюу "бусдыг нигүүлсэхүй" гэсэн үгээс үүсэлтэй. Убунту, Өбөнтө, бүр Өвгөнт гэх мэтээр дуудах нь буруу юм. Гомдох вий :P


Хувилбарууд

Зургаан сар тутамд Үбүнтүгийн шинэ хувилбар гардаг. LTS буюу урт хугацааны дэмжлэгтэй хувилбар нь хоёр жилийн хугацаанд шинэчлэл авч явдаг бол энгийн нь 18 сарын хугацаатай байдаг.


Хувилбар Нэр Гарах огноо
4.10 Warty Warthog 2004-10-20
5.04 Hoary Hedgehog 2005-04-08
5.10 Breezy Badger 2005-10-13
6.06 LTS Dapper Drake 2006-06-01
6.10 Edgy Eft 2006-10-26
7.04 Feisty Fawn 2007-04-19
7.10 Gutsy Gibbon 2007-10-18
8.04 LTS Hardy Heron 2008-04-24
8.10 Intrepid Ibex 2008-10-30
9.04 Jaunty Jackalope 2009-04-23
9.10 Karmic Koala 2009-10-29
10.04 LTS Lucid Lynx 2010-04-29
10.10 Maverick Meerkat 2010-10-10
11.04 Natty Narwhal 2011-10


Төрөл

Энэ нь дотроо

  • Ubuntu Desktop Edition (Үбүнтү ширээний компьютерын хувилбар) - GNOME дэлгэцийн орчинтой
  • Ubuntu Server Edition (Серверийн хувилбар)
  • Kubuntu - KDE дэлгэцийн орчинтой
  • Xubuntu - Xfce дэлгэцийн орчинтой
  • Edubuntu - Сургалтанд зориулсан хувилбар

гэсэн албан ёсны хувилбаруудтай ба мөн Үбүнтү тархацаас салбарлан хөгжсөн албан бус хувилбарууд байдаг.


Хөгжүүлэгч

Хөгжүүлэгчид нь нээлттэй эхийн дэлхий даяар тархан суусан програмистууд интернетээр, сайн дураараа хөгжүүлдэг ба гол удирдан хөгжүүлэгч, эзэмшигч нь Canonical компани юм.


Нутагшуулалт

Монголд Линукс хэрэглэгчдийн талаас илүү хувь нь Үбүнтү хэрэглэдэг. GNOME дэлгэцийн орчны нутагшуулалтыг хийснээр Үбүнтүгийн ихэнх орчуулга хийгдэх, орчуулга хөрвөх боломжтой, GPL/LGPL гэсэн нээлттэй эхийн лицензтэй учир бид сайн дураараа орчуулан Монгол хэл дээрээ тооцоолуур хэрэглэх боломжийг олгож байгаа учир нутагшуулалтын бай болох гол багцаар Үбүнтү сонгогдоод байгаа.


Холбогдох хаяг