USB дискийг автоматаар танихыг зогсоох

Дусал нэвтэрхий толь-с

Нууцлал хамгаалалтын зорилгоор сервер дээр ингэж хааж өгч болдог юм байна.

/etc/modprobe.d/no-usb гэсэн файл үүсгээд тэр файлдаа дараахыг хийж өгнө:

install usb-storage /bin/true