Positive SSL Certificate холбоход хэрэгтэй мэдээлэл

Дусал нэвтэрхий толь-с

Private key үүсгэх

openssl genrsa -out domain.dusal.net.key 2048

CSR үүсгэх

openssl req -new -sha256 -key domain.dusal.net.key -out domain.dusal.net.csr

Үүсгэсэн CSR мэдээллээ SSL авч байгаа сайтдаа оруулж SSL-ээ үүсгэж авна.

SSL холбох

1. Дээр үүсгэсэн түлхүүр файлын агуулгыг, эсвэл файлаар нь private key оруулна.

2. Certificate нь domain.ner.crt

3. Доорх тушаалаар нэгдсэн CA файл үүсгэж ашиглана.

cat COMODORSAAddTrustCA.crt COMODORSADomainValidationSecureServerCA.crt AddTrustExternalCARoot.crt > domain.ner.ca-bundle