Php дээр MySQL connection pool

Дусал нэвтэрхий толь-с

SQL connection pool буюу сүлжээнд олон дахин холбогдолгүйгээр нэгэнт үүсгэсэн холболтоо дахин дахин хэрэглэх байдлаар холболт хийх.

mysql функц дээр тусдаа байдаг ба 5.3-аас хойш php хувилбар дээр mysqli функц нь өөртөө агуулдаг болсон. Холболт хийх кодондоо hostname-ын өмнө p: нэмж өгнө.


$GLOBALS["mysqli"] = new mysqli('p:127.0.0.1', 'username', 'password', 'db_name');

хуудсан дээрх жишээ заавар