PHP дээр GD, ImageMagick асуудал шийдэх

Дусал нэвтэрхий толь-с

passthru функц нээх

php дээр зураг боловсруулахад png файлыг боловсруулж чадахгүй хар өнгөтэй болгоод байв. Тэгээд судалж үзэхэд passthru функцыг php тохиргоо дээр disabled_functions дээр хаасан байв. Түүнийг болиулаад хэвийн ажиллаж эхлэв.