Odoo дээрх not found 404 алдаа

Дусал нэвтэрхий толь-с

Оdoo/OpenERP дээр Дараах тохиолдолд NOT FOUND 404 алдаа заана. Үүнд: Хоёр цонх дээр зэрэг ажилласанаас; Интернэтийн холболт тасарсанаас; ОДОО өөрөө эвдэрсэнээс;