MySQL бүх баазыг засах

Дусал нэвтэрхий толь-с

Өгөгдлийн бааз ямар нэгэн байдлаар гэмтсэн үед phpMyAdmin нээгээд Settings хэсэгт баазыг repair засаж болдог. Тушаалын мөрнөөс дараах тушаалаар засна:

mysqlcheck --all-databases -r #repair
mysqlcheck --all-databases -a #analyze
mysqlcheck --all-databases -o #optimize

Эсвэл:
mysqlcheck -A --auto-repair