Monit сервис тохируулах

Дусал нэвтэрхий толь-с

Танилцуулга

Monit нь ямар нэгэн асуудал гарч сервис зогссон үед автоматаар буцаан ажиллуулах гэх мэт тохиргоо хийж өгөх боломжтой багаж юм.


Суулгаж тохируулах

sudo apt update -y
sudo apt install monit -y
sudo systemctl start monit
sudo systemctl enable monit
sudo systemctl status monit

Тохиргоо

Бэлэн сервисүүдээс шууд идэвхжүүлэх боломжтой:

SSH шалгах сервис:

ln -s /etc/monit/conf-available/openssh-server /etc/monit/conf-enabled/

Мөн вэб сервер:

ln -s /etc/monit/conf-available/nginx /etc/monit/conf-enabled/

эсвэл

ln -s /etc/monit/conf-available/apache2 /etc/monit/conf-enabled/

Мөн өөрийн сервисийг нэмж тохируулж болно.

Жишээ нь:

/etc/monit/conf.d/posgresql.conf файлд:

check process postgresql with pidfile /var/run/postgresql/10-main.pid
group database
start program = "/etc/init.d/postgresql start"
stop program = "/etc/init.d/postgresql stop"
if failed unixsocket /var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432 protocol pgsql then restart
if failed unixsocket /var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432 protocol pgsql then alert
if failed host localhost port 5432 protocol pgsql then restart
if failed host localhost port 5432 protocol pgsql then alert
if 5 restarts within 5 cycles then timeout

тохиргоог хийж хадгалаад доорх тушаалаар идэвхжүүлнэ.

ln -s /etc/monit/conf-available/posgresql /etc/monit/conf-enabled/


Тохиргоо шалгах:

monit -t

Control file syntax OK

Сервесийг дахин ачааллаж тохиргоог идэвхжүүлэх:

sudo systemctl restart monit