Чөлөөт агуулга

Дусал нэвтэрхий толь-с

Чөлөөт агуулга буюу чөлөөт мэдээлэл нь хэн нэгний бүтээсэн, хуулийн дагуу хамгаалагдаагүй, хэний ч ашиглаж, өөрчлөж болох бүтээлүүд юм.

Чөлөөт агуулгын лицензүүд

Ихэнх чөлөөт агуулгын лицензүүд нь бүтээлийг хэрэглэхэд бүтээгчийн нэрийг тавих шаардлагатай л гэж үзсэн байдаг. Үүний нэг жишээ нь ГНУ чөлөөт баримт бичгийн лиценз юм.

Загвар:Stub