Хэлэлцүүлэг:GNOME

Дусал нэвтэрхий толь-с

Эх сурвалж http://openmn.org