Хэлэлцүүлэг:Юникс/Линукс-ын түүх?

Дусал нэвтэрхий толь-с

Эх сурвалж http://openmn.org