Хийсвэр машин

Дусал нэвтэрхий толь-с

Хийсвэр машин буюу Virtual machine гэдэг нь дотор нь үйлдлийн систем суулгаад бодит компьютер байгаа мэт дотор нь програмуудыг ажиллуулах боломж олгодог програмууд юм. Жишээ нь MacOS эсвэл Windows дотор Linux суулгаад линуксын промграмуудыг ажиллуулах эсвэл Linux дотор Windows, MacOS суулгаад ашиглана гэсэн үг юм.

Зарим хийсвэр машинууд

Жишээ

Ubuntu 9.04 үйлдлийн систем дотор VirtualBox програм ашиглан Windows XP үйлдлийн системийг ажиллуулж байна: