Тусламж:Видео оруулах

Дусал нэвтэрхий толь-с

Дусал нэвтэрхий толинд видео embed кодоор оруулах

Youtube

Хаяг: http://www.youtube.com/watch?v=NKDJf9R-Kok байлаа гэж бодоход викид оруулах код:

<videoflash>NKDJf9R-Kok</videoflash>

эсвэл (өргөн өндрийг зааж өгч болно):

<videoflash>NKDJf9R-Kok|200|100</videoflash>

GoogleVideo

Хаяг: http://video.google.it/videoplay?docid=1811233136844420765

Код:

<videoflash type="googlevideo">1811233136844420765</videoflash>

эсвэл (өргөн өндрийг зааж өгч болно):

<videoflash type="googlevideo">1811233136844420765|200|150</videoflash>

DailyMotion

Хаяг: http://www.dailymotion.com/video/xi23l_geris-game Код:

<videoflash type="dailymotion">7fiHlJPCjcqK73xbb</videoflash>

эсвэл (өргөн өндрийг зааж өгч болно):

<videoflash type="dailymotion">7fiHlJPCjcqK73xbb|640|480</videoflash>

MetaCafe

Хаяг: http://www.metacafe.com/watch/2387062/pump_it/ Код:

<videoflash type="metacafe" vid="pump_it">2387062</videoflash>

эсвэл (өргөн өндрийг зааж өгч болно):

<videoflash type="metacafe" vid="pump_it">2387062|640|480</videoflash>

Sevenload

Хаяг: http://en.sevenload.com/videos/Eh4mjir/Bewegungen-der-Natur Код:

<videoflash type="sevenload">Eh4mjir</videoflash>

эсвэл (өргөн өндрийг зааж өгч болно):

<videoflash type="sevenload">Eh4mjir|640|480</videoflash>

Revver

Хаяг: http://one.revver.com/watch/138657 Код:

<videoflash type="revver">138657</videoflash>

эсвэл (өргөн өндрийг зааж өгч болно):

<videoflash type="revver">138657|640|480</videoflash>