Хэрэглэгчийн бүлгийн эрхүүд

Дусал нэвтэрхий толь-с

Дараах нь энэ вики дээрх хэрэглэгчийн бүлгүүд болон тэдгээрийн эрх, зөвшөөрлүүдийн жагсаалт юм. Эрх бүрийн талаар нэмэлт мэдээлэл байж магадгүй.

* Өгсөн эрх
 • Хурааж авсан эрх
БүлэгЭрхүүд
(бүх)
 • Засварын API-н хэрэглээ (writeapi)
 • Хуудсууд үүсгэх (хэлэлцүүлгийн хуудас биш) (createpage)
 • Хуудсуудыг унших (read)
 • Хэлэлцүүлгийн хуудас үүсгэх (createtalk)
 • Өөрийн тохиргоог заах (editmyoptions)
 • Өөрийн харах жагсаалтыг засна. Зарим үйлдэл энэ эрх байхгүй ч хуудас нэмнэ. (editmywatchlist)
 • Өөрийн харах жагсаалтыг харах (viewmywatchlist)
 • Өөрийн хувийн мэдээллийг засах (емайл, нэр гм) (editmyprivateinfo)
 • Өөрийн хувийн мэдээллийг харах (емайл, нэр гм) (viewmyprivateinfo)
 • Өөрийн хэрэглэгчийн CSS файлыг засах (editmyusercss)
 • Өөрийн хэрэглэгчийн JavaScript файлыг засах (editmyuserjs)
Автоматаар батлагдсан хэрэглэгчид
 • "Шинэ ба бүртгэлгүй хэрэглэгчдийг түгжих" -ээр хамгаалагдсан хуудсыг засах (editsemiprotected)
 • IP-д суурилсан ханшийн хязгаарт нөлөөлөгдөхгүй (autoconfirmed)
Роботууд
(гишүүдийн жагсаалт)
 • "Шинэ ба бүртгэлгүй хэрэглэгчдийг түгжих" -ээр хамгаалагдсан хуудсыг засах (editsemiprotected)
 • API-н хайлтанд илүү өндөр хязгаарыг хэрэглэх (apihighlimits)
 • IP-д суурилсан ханшийн хязгаарт нөлөөлөгдөхгүй (autoconfirmed)
 • Автомат процесс гэж хандагдах (bot)
 • Засварын API-н хэрэглээ (writeapi)
 • Хуудсуудыг зөөхдөө эх үүсвэр хуудсуудаас чиглүүлэгч үүсгэхгүй (suppressredirect)
 • Шинэ мессеж ирлээ гэдэг бичгийг ярианы хуудсанд бага зэргийн засвар хийгдсэн тохиолдолд гаргахгүй байх (nominornewtalk)
 • Өөрийн хийсэн засваруудыг автоматаар манагдсан гэж тэмдэглүүлэх (autopatrol)
Албаны ажилтангууд
(гишүүдийн жагсаалт)
 • Хэрэглэгчийн эрхүүдийг засварлах (userrights)
 • Үйлдлийн хурдны хязгааруудад хамаарагдахгүй байх (noratelimit)
Системийн операторууд
(гишүүдийн жагсаалт)
 • "Шинэ ба бүртгэлгүй хэрэглэгчдийг түгжих" -ээр хамгаалагдсан хуудсыг засах (editsemiprotected)
 • tags -ыг өгөгдлийн сангаас устгах, нэмэх (managechangetags)
 • API-н хайлтанд илүү өндөр хязгаарыг хэрэглэх (apihighlimits)
 • Delete tags from the database (deletechangetags)
 • IP-д суурилсан ханшийн хязгаарт нөлөөлөгдөхгүй (autoconfirmed)
 • IP-н түгжээ, автомат түгжээ, бүсийн түгжээг тойрч гарах (ipblock-exempt)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)
 • Байгаа файлыг дарж хуулах (reupload)
 • Бусад викинүүдээс хуудас оруулах (import)
 • Бусад хэрэглэгчдийг засвар хийхээс түгжих (block)
 • Бусад хэрэглэгчдийн CSS файлуудыг засварлах (editusercss)
 • Бусад хэрэглэгчдийн JS файлуудыг засварлах (edituserjs)
 • Бусдын засваруудыг манагдсан гэж тэмдэглэх (patrol)
 • Буцаасан засваруудыг ботын засвар гэж тэмдэглэх (markbotedits)
 • Категорын хуудсыг дөөх (move-categorypages)
 • Тодорхой хуудсыг засварласан хамгийн сүүлийн хэрэглэгчийн засварыг түргэн буцаах (rollback)
 • Том хэмжээний түүхтэй хуудсуудыг устгах (bigdelete)
 • Устгагдсан засварууд хоорондын устгагсдан текст, өөрчлөлтүүдийг харах (deletedtext)
 • Устгагдсан түүхийн бүртгэлийг холбогдох бичиггүй нь үзэх (deletedhistory)
 • Устгагдсан хуудсуудаас хайх (browsearchive)
 • Файл оруулалтаас хуудас оруулах (importupload)
 • Файл оруулах (upload)
 • Хамгаалагдсан хуудсуудыг "Зөвхөн системийн операторууд" хэлбэрээр засварлах (editprotected)
 • Хамгаалалтын түвшингүүдийг өөрчилж хамгаалагдсан хуудсуудыг засварлах (protect)
 • Хувааж хэрэглэгдэх медиа агуулах дахь файлуудыг дээрээс нь дарж оруулах (reupload-shared)
 • Хуудас устгах (delete)
 • Хуудсуудыг дэд хуудсуудын хамт зөөх (move-subpages)
 • Хуудсуудыг зөөх (move)
 • Хуудсуудыг зөөх (movefile)
 • Хуудсуудыг зөөхдөө эх үүсвэр хуудсуудаас чиглүүлэгч үүсгэхгүй (suppressredirect)
 • Хуудсуудыг үл устгах (undelete)
 • Хуудсуудын түүхийг нийлүүлэх (mergehistory)
 • Хэрэглэгчийг мэйл явуулахаас түгжих (blockemail)
 • Хэрэглэгчийн интерфэйсийг засварлах (editinterface)
 • Хэрэглэгчийн үндсэн хуудсуудыг зөөх (move-rootuserpages)
 • Хянагдаагүй хуудсуудын жагсаалтыг үзэх (unwatchedpages)
 • Шинэ хэрэглэгчийн данс нээх (createaccount)
 • Үйлдлийн хурдны хязгааруудад хамаарагдахгүй байх (noratelimit)
 • Өөрийн хийсэн засваруудыг автоматаар манагдсан гэж тэмдэглүүлэх (autopatrol)
 • Өөрт хийсэн түгжээг тайлах (unblockself)
Хэрэглэгчид
(гишүүдийн жагсаалт)
 • tags -ыг хувийн хяналт, логийн бичлэг дагалдуулан нэмэх, хасах (changetags)
 • tags -ыг өөрчлөлтийн хамт хэрэгжүүлэх (applychangetags)
 • Байгаа файлыг дарж хуулах (reupload)
 • Баталгаажуулахгүйгээр сайтын хийсвэр санах ойг цэвэрлэх (purge)
 • Бусад хэрэглэгчид руу и-мэйл явуулах (sendemail)
 • Жижиг засвар гэж тэмдэглэх (minoredit)
 • Засварын API-н хэрэглээ (writeapi)
 • Категорын хуудсыг дөөх (move-categorypages)
 • Файл оруулах (upload)
 • Хувааж хэрэглэгдэх медиа агуулах дахь файлуудыг дээрээс нь дарж оруулах (reupload-shared)
 • Хуудасны моделын агуулгыг засах (editcontentmodel)
 • Хуудсууд үүсгэх (хэлэлцүүлгийн хуудас биш) (createpage)
 • Хуудсуудыг дэд хуудсуудын хамт зөөх (move-subpages)
 • Хуудсуудыг засах (edit)
 • Хуудсуудыг зөөх (move)
 • Хуудсуудыг зөөх (movefile)
 • Хуудсуудыг унших (read)
 • Хэлэлцүүлгийн хуудас үүсгэх (createtalk)
 • Хэрэглэгчийн үндсэн хуудсуудыг зөөх (move-rootuserpages)

Namespace restrictions

NamespaceRight(s) allowing user to edit
МедиаВики
 • Хэрэглэгчийн интерфэйсийг засварлах (editinterface)
"https://wiki.dusal.net/Тусгай:ListGroupRights" хуудаснаас авсан