Grants

Дусал нэвтэрхий толь-с

The following is a list of grants with their associated access to user rights. Users can authorize applications to use their account, but with limited permissions based on the grants the user gave to the application. An application acting on behalf of a user cannot actually use rights that the user does not have however. There may be additional information about individual rights.

GrantRights
Basic rights (basic)
 • "Шинэ ба бүртгэлгүй хэрэглэгчдийг түгжих" -ээр хамгаалагдсан хуудсыг засах (editsemiprotected)
 • IP-д суурилсан ханшийн хязгаарт нөлөөлөгдөхгүй (autoconfirmed)
 • IP-н түгжээ, автомат түгжээ, бүсийн түгжээг тойрч гарах (ipblock-exempt)
 • skipcaptcha (skipcaptcha)
 • Баталгаажуулахгүйгээр сайтын хийсвэр санах ойг цэвэрлэх (purge)
 • Засварын API-н хэрэглээ (writeapi)
 • Сүүлийн өөрчлөлтүүдийн манааны тэмдэглэгээнүүдийг үзэх (patrolmarks)
 • Хуудсуудыг унших (read)
 • Шинэ мессеж ирлээ гэдэг бичгийг ярианы хуудсанд бага зэргийн засвар хийгдсэн тохиолдолд гаргахгүй байх (nominornewtalk)
 • Өөрийн хийсэн засваруудыг автоматаар манагдсан гэж тэмдэглүүлэх (autopatrol)
High-volume editing (highvolume)
 • API-н хайлтанд илүү өндөр хязгаарыг хэрэглэх (apihighlimits)
 • Автомат процесс гэж хандагдах (bot)
 • Буцаасан засваруудыг ботын засвар гэж тэмдэглэх (markbotedits)
 • Үйлдлийн хурдны хязгааруудад хамаарагдахгүй байх (noratelimit)
Edit existing pages (editpage)
 • tags -ыг хувийн хяналт, логийн бичлэг дагалдуулан нэмэх, хасах (changetags)
 • tags -ыг өөрчлөлтийн хамт хэрэгжүүлэх (applychangetags)
 • Жижиг засвар гэж тэмдэглэх (minoredit)
 • Хуудсуудыг засах (edit)
Edit protected pages (editprotected)
 • tags -ыг хувийн хяналт, логийн бичлэг дагалдуулан нэмэх, хасах (changetags)
 • tags -ыг өөрчлөлтийн хамт хэрэгжүүлэх (applychangetags)
 • Жижиг засвар гэж тэмдэглэх (minoredit)
 • Хамгаалагдсан хуудсуудыг "Зөвхөн системийн операторууд" хэлбэрээр засварлах (editprotected)
 • Хуудсуудыг засах (edit)
Edit your user CSS/JavaScript (editmycssjs)
 • tags -ыг хувийн хяналт, логийн бичлэг дагалдуулан нэмэх, хасах (changetags)
 • tags -ыг өөрчлөлтийн хамт хэрэгжүүлэх (applychangetags)
 • Жижиг засвар гэж тэмдэглэх (minoredit)
 • Хуудсуудыг засах (edit)
 • Өөрийн хэрэглэгчийн CSS файлыг засах (editmyusercss)
 • Өөрийн хэрэглэгчийн JavaScript файлыг засах (editmyuserjs)
Edit your user preferences (editmyoptions)
 • Өөрийн тохиргоог заах (editmyoptions)
Edit the MediaWiki namespace and user CSS/JavaScript (editinterface)
 • tags -ыг хувийн хяналт, логийн бичлэг дагалдуулан нэмэх, хасах (changetags)
 • tags -ыг өөрчлөлтийн хамт хэрэгжүүлэх (applychangetags)
 • Бусад хэрэглэгчдийн CSS файлуудыг засварлах (editusercss)
 • Бусад хэрэглэгчдийн JS файлуудыг засварлах (edituserjs)
 • Жижиг засвар гэж тэмдэглэх (minoredit)
 • Хуудсуудыг засах (edit)
 • Хэрэглэгчийн интерфэйсийг засварлах (editinterface)
Create, edit, and move pages (createeditmovepage)
 • tags -ыг хувийн хяналт, логийн бичлэг дагалдуулан нэмэх, хасах (changetags)
 • tags -ыг өөрчлөлтийн хамт хэрэгжүүлэх (applychangetags)
 • Жижиг засвар гэж тэмдэглэх (minoredit)
 • Категорын хуудсыг дөөх (move-categorypages)
 • Хуудсууд үүсгэх (хэлэлцүүлгийн хуудас биш) (createpage)
 • Хуудсуудыг дэд хуудсуудын хамт зөөх (move-subpages)
 • Хуудсуудыг засах (edit)
 • Хуудсуудыг зөөх (move)
 • Хэлэлцүүлгийн хуудас үүсгэх (createtalk)
 • Хэрэглэгчийн үндсэн хуудсуудыг зөөх (move-rootuserpages)
Upload new files (uploadfile)
 • Файл оруулах (upload)
 • Өөрийн энд хуулсан байгаа файлаа дарж хуулах (reupload-own)
Upload, replace, and move files (uploadeditmovefile)
 • URL-с файл оруулах (upload_by_url)
 • Байгаа файлыг дарж хуулах (reupload)
 • Файл оруулах (upload)
 • Хувааж хэрэглэгдэх медиа агуулах дахь файлуудыг дээрээс нь дарж оруулах (reupload-shared)
 • Хуудсуудыг зөөх (movefile)
 • Хуудсуудыг зөөхдөө эх үүсвэр хуудсуудаас чиглүүлэгч үүсгэхгүй (suppressredirect)
 • Өөрийн энд хуулсан байгаа файлаа дарж хуулах (reupload-own)
Patrol changes to pages (patrol)
 • Бусдын засваруудыг манагдсан гэж тэмдэглэх (patrol)
Rollback changes to pages (rollback)
 • Тодорхой хуудсыг засварласан хамгийн сүүлийн хэрэглэгчийн засварыг түргэн буцаах (rollback)
Block and unblock users (blockusers)
 • Бусад хэрэглэгчдийг засвар хийхээс түгжих (block)
 • Хэрэглэгчийг мэйл явуулахаас түгжих (blockemail)
View deleted files and pages (viewdeleted)
 • Устгагдсан засварууд хоорондын устгагсдан текст, өөрчлөлтүүдийг харах (deletedtext)
 • Устгагдсан түүхийн бүртгэлийг холбогдох бичиггүй нь үзэх (deletedhistory)
 • Устгагдсан хуудсуудаас хайх (browsearchive)
View restricted log entries (viewrestrictedlogs)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)
 • Хувийн логийг үзэх (suppressionlog)
Delete pages, revisions, and log entries (delete)
 • tags -ыг хувийн хяналт, логийн бичлэг дагалдуулан нэмэх, хасах (changetags)
 • tags -ыг өөрчлөлтийн хамт хэрэгжүүлэх (applychangetags)
 • Жижиг засвар гэж тэмдэглэх (minoredit)
 • Том хэмжээний түүхтэй хуудсуудыг устгах (bigdelete)
 • Тухайн логуудыг устгах, сэргээх (deletelogentry)
 • Устгагдсан засварууд хоорондын устгагсдан текст, өөрчлөлтүүдийг харах (deletedtext)
 • Устгагдсан түүхийн бүртгэлийг холбогдох бичиггүй нь үзэх (deletedhistory)
 • Устгагдсан хуудсуудаас хайх (browsearchive)
 • Хуудас устгах (delete)
 • Хуудсуудыг засах (edit)
 • Хуудсуудыг үл устгах (undelete)
 • Хуудсуудын тодорхой засваруудыг устгах буюу үл устгах (deleterevision)
Protect and unprotect pages (protect)
 • tags -ыг хувийн хяналт, логийн бичлэг дагалдуулан нэмэх, хасах (changetags)
 • tags -ыг өөрчлөлтийн хамт хэрэгжүүлэх (applychangetags)
 • Жижиг засвар гэж тэмдэглэх (minoredit)
 • Хамгаалагдсан хуудсуудыг "Зөвхөн системийн операторууд" хэлбэрээр засварлах (editprotected)
 • Хамгаалалтын түвшингүүдийг өөрчилж хамгаалагдсан хуудсуудыг засварлах (protect)
 • Хуудсуудыг засах (edit)
View your watchlist (viewmywatchlist)
 • Өөрийн харах жагсаалтыг харах (viewmywatchlist)
Edit your watchlist (editmywatchlist)
 • Өөрийн харах жагсаалтыг засна. Зарим үйлдэл энэ эрх байхгүй ч хуудас нэмнэ. (editmywatchlist)
Send email to other users (sendemail)
 • Бусад хэрэглэгчид руу и-мэйл явуулах (sendemail)
Create accounts (createaccount)
 • Шинэ хэрэглэгчийн данс нээх (createaccount)
Access private information (privateinfo)
 • Өөрийн хувийн мэдээллийг харах (емайл, нэр гм) (viewmyprivateinfo)
"https://wiki.dusal.net/Тусгай:ListGrants" хуудаснаас авсан