Өнчин хуудсууд

Дусал нэвтэрхий толь-с

Энэ хуудсууд Дусал нэвтэрхий толь-дахь бусад хуудастай холбогдоогүй эсвэл заагаас хэтэрсэн байна.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

Үзэх: (өмнөх 50 | дараагийн 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. .htaccess файлаар хавтас болон файлыг нууц үгээр хамгаалах
 2. Adding cordova to an existing vue app
 3. Android дээр Fallback фонт тохируулах
 4. Apache 2 + PHP цагаа дэлгэцийн алдаа
 5. Apache 2 PHP цагаа дэлгэцийн алдаа
 6. Apache Tomcat mod jk virtual host
 7. Bastille firewall дээр OpenVPN тохируулах
 8. CPU-ны хурд
 9. CentOS 6 Redis+PHP суулгаж тохируулах
 10. CentOS 6 Redis PHP суулгаж тохируулах
 11. Centos 7 "dracut-initqueue timeout" problem fix
 12. Debian дээр certbot суулгах
 13. Debian дээр эхлэх үед startup тушаал ажиллуулах
 14. Dell idrac 6
 15. Dell серверийн RAID дискний мэдээлэл харах
 16. Dell серверт CentOS/RHEL/Fedora тохиргоо хийх
 17. DiezelSun (соёл)
 18. Django rest framework зарим асуудлууд
 19. Electron апп бичих үед зарим native-тай холбоотой асуудлуудын талаарх тэмдэглэл
 20. FTP passive port ISPConfig 3 дээр тохируулах
 21. Filezilla FTP програмын асуудлуудыг шийдэх
 22. Guest буюу Зочин хэрэглэгчээр нэвтрэхийг Ubuntu дээр хаах
 23. Hardening postfix, spamassassin deliverability
 24. ISPConfig 3 PHP олон хувилбар суулгах
 25. ISPConfig 3 дээр Ruby on Rails вэб тохируулж ажиллуулах
 26. ISPConfig 3 тохируулсан серверт Postfix-ын хамгаалалт тохируулах
 27. KVM snapshot
 28. Let's Encrypt Wildcard Certificate Certbot
 29. Linux SSH хандалт Public/Private Keys ашиглах
 30. Logrotate CPU их хэрэглэж гацахыг засах
 31. MAC хаяг солигдсон үед CentOS, Redhat системд хийх тохиргоо
 32. Mac mini HD3000 VRAM increase
 33. Mac дээр ATI дэлгэцийн карт хаах
 34. MySQL бааз руу өөр серверээс холбогдох үед тохируулах
 35. MySQL бүх баазыг засах
 36. Nginx Django example vhost file
 37. Nginx proxy with gzip
 38. Nginx with Let's Encrypt on Ubuntu + Reverse proxy
 39. OSSEC серверийн аюулгүй байдлын хяналтын сервис
 40. Odoo Apache Reverse proxy SSL тохируулах
 41. Odoo ERP Windows дээр соорсоос суулгах
 42. Odoo дээр wkhtmltopdf суулгах
 43. Odoo дээрх not found 404 алдаа
 44. Odoo хөгжүүлэлтийн үед талбарыг хэрэглэгчийн id эсвэл бүлгээр нь хаах
 45. PHP дээр GD, ImageMagick асуудал шийдэх
 46. Php MySQL SSL холболт
 47. Php дээр MySQL connection pool
 48. Positive SSL Certificate холбоход хэрэгтэй мэдээлэл
 49. Postfix + Postfwd
 50. Postfix ба Dovecot-ын тохиргоо

Үзэх: (өмнөх 50 | дараагийн 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"http://wiki.dusal.net/Тусгай:LonelyPages" хуудаснаас авсан