"USB дискийг автоматаар танихыг зогсоох"-ны өөр хувилбарууд

Дусал нэвтэрхий толь-с
(Шинэ хуудас: Нууцлал хамгаалалтын зорилгоор сервер дээр ингэж хааж өгч болдог юм байна. /etc/modprobe.d/no-usb гэсэн ф…)
 
 
5-р мөр: 5-р мөр:
 
install usb-storage /bin/true
 
install usb-storage /bin/true
 
</pre>
 
</pre>
 +
[[Ангилал:Linux]][[Ангилал:Техник_хангамж]][[Ангилал:Сисадмин]]

15:57, 20 Зургаадугаар сар 2015-ий байдлаарх одоогийн засвар

Нууцлал хамгаалалтын зорилгоор сервер дээр ингэж хааж өгч болдог юм байна.

/etc/modprobe.d/no-usb гэсэн файл үүсгээд тэр файлдаа дараахыг хийж өгнө:

install usb-storage /bin/true