"SSH холболт тасрахаас сэргийлэх"-ны өөр хувилбарууд

Дусал нэвтэрхий толь-с
(Хэрэглэгчийн компьютер дээр дараах тохиргоог хийнэ)
10-р мөр: 10-р мөр:
 
60 секундыг бас тохируулан өөрчилж болно.
 
60 секундыг бас тохируулан өөрчилж болно.
 
Ингээд  
 
Ингээд  
<pre>/etc/init.d/sshd restart</pre>
+
<pre>sudo service ssh restart</pre>
 
тушаалаар ssh daemon дахин ачааллана.
 
тушаалаар ssh daemon дахин ачааллана.
  

11:03, 24 Зургаадугаар сар 2015-ий байдлаарх засвар

Зарим ISP ба рүүтэрийн тохиргооноос болоод SSH холболт идэвхгүй тодорхой хугацаа өнгөрөхөд тасардаг. Үүнээс сэргийлэхдээ дараах тохиргоог сервер дээрээ хийж өгнө:

sudo nano /etc/ssh/ssh_config

Файлын төгсгөлд:

ServerAliveInterval 60

60 секундыг бас тохируулан өөрчилж болно. Ингээд

sudo service ssh restart

тушаалаар ssh daemon дахин ачааллана.


Хэрэглэгч тус бүрээр тохируулах бол

Хэрэв файл байхгүй байвал үүсгээд хадгалаарай.

sudo nano ~/.ssh/config

Дараах мөрийг оруулна:

Host *
  ServerAliveInterval 60

Nano текст засварлагчийг ашиглахдаа “Ctrl + o” дарж хадгалаад “Ctrl + x” дарж гарна.

sudo service ssh restart

тушаалаар ssh daemon дахин ачааллана.