SQL

Дусал нэвтэрхий толь-с
20:11, 9 Хоёрдугаар сар 2022-ий байдлаарх Almas (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) хэрэглэгчийн хийсэн залруулга
(ялгаа) ←Хуучны засвар | Одоогийн засвар (ялгаа) | Дараагийн засвар→ (ялгаа)

SQL (Structured Query Language) нь өгөгдлийн санг (Database) зохион байгуулахад зориулагдсан хэл.


Сонгох

Сонгох Query (Select Query) нь бааз дахь мэдээллүүдийг харах, сонгох зэрэг үйлдлүүдийг хийнэ. Нарийвчилсан Query бичсэнээр та бааз дахь мэдээллүүдийг маш нарийн хэмжээнд сонгож харах боломжтой.


USE

Өөрийн ажиллах баазыг сонгоно

USE baaz

baaz нэртэй баазыг сонгох ба үүнээс цааших үйлдэл зөвхөн энэ баазын хүснэгтүүд дээр хийгдэх болно


SELECT

Хүснэгтийн мэдээллийг багна багнаар нь ангилан жагсаана.

SELECT * FROM blah

blah хүснэгт дэхь * буюу бүх багануудын мэдээллийг харна.

SELECT name, school, age FROM blah

blah хүснэгт дэхь name, school, age гэсэн багануудын мэдээллийг харна.

SELECT * FROM blah WHERE name = 'Boko'

blah хүснэгт дахь бүх мэдээллийг name баганы мэдээ нь Boko байхаар шүүж гаргана.

SELECT name, school, age FROM blah WHERE age = 18

blah хүснэгт дэхь name, school, age гэсэн багануудын мэдээллийг age нь 18 байхаар шүүж гаргана.

SELECT * FROM blah WHERE school <> 'CSMS'

blah хүснэгт дахь бүх мэдээллийг school баганы мэдээ нь CSMS биш байхаар шүүж гаргана.

SELECT name, school, age FROM blah WHERE age <> 18

balh хүснэгт дэхь name, school, age гэсэн багануудын мэдээллийг age нь 18 биш байхаар шүүж гаргана.

SELECT * FROM blah WHERE age = 18 and name = 'Boko'

blah хүснэгт дэхь бүх багануудын мэдээллийг age нь 18 ба name нь Boko байхаар шүүж гаргана.

SELECT * FROM blah WHERE name = 'Kh%'

blah хүснэгт дэхь бүх багануудын мэдээллийг name-д нь Kh орсон байхаар шүүж гаргана.


JOIN

Үйлдэл

Үйлдэлт Query (Action Query) нь бааз үүсгэх, баазад хүснэгт үүсгэх, хүснэгтэд багна үүсгэх, баганд мэдээ нэмэх зэрэг үйлдлүүдийг хийнэ.


DELETE

Хүснэгтийн нүдэндэх мэдээллийг устгана.


TUNCATE

UPDATE

UPDATETEXT

WRITETEXT

INSERT

SELECT INTO

"https://wiki.dusal.net/index.php?title=SQL&oldid=476" хуудаснаас авсан