Positive SSL Certificate холбоход хэрэгтэй мэдээлэл

Дусал нэвтэрхий толь-с
15:13, 6 Аравдугаар сар 2018-ий байдлаарх Almas (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) хэрэглэгчийн хийсэн залруулга

Private key үүсгэх

openssl genrsa -out domain.dusal.net.key 2048

CSR үүсгэх

openssl req -new -sha256 -key domain.dusal.net.key -out domain.dusal.net.csr

Үүсгэсэн CSR мэдээллээ SSL авч байгаа сайтдаа оруулж SSL-ээ үүсгэж авна.

SSL холбох

1. Дээр үүсгэсэн түлхүүр файлын агуулгыг, эсвэл файлаар нь private key оруулна. 2. Certificate нь domain.ner.crt

3.
cat COMODORSAAddTrustCA.crt COMODORSADomainValidationSecureServerCA.crt AddTrustExternalCARoot.crt > domain.ner.ca-bundle

тушаалаар нэгдсэн CA файл үүсгэж ашиглана.