Odoo PDF баримтуудын загвар зөв гарахгүй байх үед

Дусал нэвтэрхий толь-с

Settings > Technical > (Parameters>) System Parameters

Доорх 2 утгыг шинээр нэмж оруулна:

report.url	= http://localhost:8069
​report.url.freeze	= True

Портоо өөрийнхөөрөө тохируулна. Ямар ч web хаягтай байсан гэсэн localhost гэж оруулснаар PDF зөв гарна.