MySQL, MariaDB REGEXP REPLACE хийх жишээ

Дусал нэвтэрхий толь-с
16:21, 26 Наймдугаар сар 2020-ий байдлаарх Almas (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) хэрэглэгчийн хийсэн залруулга
(ялгаа) ←Хуучны засвар | Одоогийн засвар (ялгаа) | Дараагийн засвар→ (ялгаа)

Баазын нэг талбарт Regexp ашиглан сольж засвар хийх жишээ.

UPDATE `table_name` SET `field_name` = CAST(REGEXP_REPLACE(`field_name`, 'http:\/\/([^\.]*\.?dusal.net)', 'https:\/\/\\1') AS CHAR);