"Mac mini HD3000 VRAM increase"-н хянасан түүх

Дусал нэвтэрхий толь-с

Радио товчлууруудыг сонгож дарсаны дараа enter товчлуурыг, эсвэл хуудасны доод талд байгаа товчлуур дээр дарж засваруудыг хооронд нь харьцуулна уу.

Тайлбар: (одоо) = одоогийн хувилбартай харьцуулах, (сүүлийн) = өмнөх хувилбартай нь харьцуулах, б = бага хэмжээний засвар

"https://wiki.dusal.net/Mac_mini_HD3000_VRAM_increase" хуудаснаас авсан