Mac дээр ATI дэлгэцийн карт хаах

Дусал нэвтэрхий толь-с
10:03, 19 Тавдугаар сар 2019-ий байдлаарх Almas (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) хэрэглэгчийн хийсэн залруулга

Disable ATI card on Mac

Асаах үед доорх товч дарна.

cmd + r

Recovery горимд ассанд дараа Terminal нээгээд.

csrutil disable

Унтраагаад, асаах үед доорх товч дарна.

cmd + r + s

Тушаалын мѳрѳнд доорхыг оруулна

mount -uw /
mkdir /ATIbackup;mv /System/Library/Extensions/ATI* /ATIbackup

Тэгээд reboot.