"Mac дээр ATI дэлгэцийн карт хаах"-ны өөр хувилбарууд

Дусал нэвтэрхий толь-с
 
1-р мөр: 1-р мөр:
 
Disable ATI card on Mac  
 
Disable ATI card on Mac  
  
Асаах үед доорх товч дарна.
+
== ATI, AMD driver файлуудыг зѳѳх ==
 +
 
 +
Унтраагаад, асаах үед доорх товч дарна.
 +
<pre>
 +
cmd+r+s
 +
</pre>
 +
 
 +
Тушаалын мѳрѳнд доорхыг оруулна. Хэрэв AMD бол ATI гэснүүдийг AMD болгож солиорой. Мэдээж NVidia гэх мэт бас болох байх.
 +
<pre>
 +
mount -uw /
 +
mkdir /ATIbackup;mv /System/Library/Extensions/ATI* /ATIbackup
 +
</pre>
 +
 
 +
 
 +
Тэгээд reboot.
 +
 
 +
Хэрэв reboot хийж үзээд болохгүй бол kextcache reset хийгээд үзэж болох юм.
 +
<pre>
 +
kextcache -i /
 +
</pre>
 +
 
 +
Хэрэв болохгүй бол бас доорхыг хийгээд дараа нь хийгээд үзэж болох юм.
 +
 
 +
== Configuring System Integrity Protection түр унтраах ==
 +
 
 +
Энэ үйлдэл заавал шаардлагагүй ч байж магадгүй. Асаах үед доорх товч дарна.
 
<pre>
 
<pre>
 
cmd+r
 
cmd+r
11-р мөр: 36-р мөр:
 
</pre>
 
</pre>
  
Унтраагаад, асаах үед доорх товч дарна.
+
 
 +
== Буцааж асаах ==
 +
 
 +
Асаах үед доорх товч дарна.
 
<pre>
 
<pre>
cmd+r+s
+
cmd+r
 
</pre>
 
</pre>
  
Тушаалын мѳрѳнд доорхыг оруулна
+
Recovery горимд ассаны дараа Terminal нээгээд.
 
<pre>
 
<pre>
mount -uw /
+
csrutil enable
mkdir /ATIbackup;mv /System/Library/Extensions/ATI* /ATIbackup
 
kextcache -i /
 
 
</pre>
 
</pre>
 
Тэгээд reboot.
 
  
  
 
[[Ангилал:Техник_хангамж]]
 
[[Ангилал:Техник_хангамж]]
 
[[Ангилал:Mac]]
 
[[Ангилал:Mac]]

10:28, 19 Тавдугаар сар 2019-ий байдлаарх одоогийн засвар

Disable ATI card on Mac

ATI, AMD driver файлуудыг зѳѳх

Унтраагаад, асаах үед доорх товч дарна.

cmd+r+s

Тушаалын мѳрѳнд доорхыг оруулна. Хэрэв AMD бол ATI гэснүүдийг AMD болгож солиорой. Мэдээж NVidia гэх мэт бас болох байх.

mount -uw /
mkdir /ATIbackup;mv /System/Library/Extensions/ATI* /ATIbackup


Тэгээд reboot.

Хэрэв reboot хийж үзээд болохгүй бол kextcache reset хийгээд үзэж болох юм.

kextcache -i /

Хэрэв болохгүй бол бас доорхыг хийгээд дараа нь хийгээд үзэж болох юм.

Configuring System Integrity Protection түр унтраах

Энэ үйлдэл заавал шаардлагагүй ч байж магадгүй. Асаах үед доорх товч дарна.

cmd+r

Recovery горимд ассанд дараа Terminal нээгээд.

csrutil disable


Буцааж асаах

Асаах үед доорх товч дарна.

cmd+r

Recovery горимд ассаны дараа Terminal нээгээд.

csrutil enable