"Mac дээр ATI дэлгэцийн карт хаах"-ны өөр хувилбарууд

Дусал нэвтэрхий толь-с
3-р мөр: 3-р мөр:
 
Асаах үед доорх товч дарна.
 
Асаах үед доорх товч дарна.
 
<pre>
 
<pre>
cmd + r
+
cmd+r
 
</pre>
 
</pre>
  
13-р мөр: 13-р мөр:
 
Унтраагаад, асаах үед доорх товч дарна.
 
Унтраагаад, асаах үед доорх товч дарна.
 
<pre>
 
<pre>
cmd + r + s
+
cmd+r+s
 
</pre>
 
</pre>
  
20-р мөр: 20-р мөр:
 
mount -uw /
 
mount -uw /
 
mkdir /ATIbackup;mv /System/Library/Extensions/ATI* /ATIbackup
 
mkdir /ATIbackup;mv /System/Library/Extensions/ATI* /ATIbackup
 +
kextcache -i /
 
</pre>
 
</pre>
  

10:09, 19 Тавдугаар сар 2019-ий байдлаарх засвар

Disable ATI card on Mac

Асаах үед доорх товч дарна.

cmd+r

Recovery горимд ассанд дараа Terminal нээгээд.

csrutil disable

Унтраагаад, асаах үед доорх товч дарна.

cmd+r+s

Тушаалын мѳрѳнд доорхыг оруулна

mount -uw /
mkdir /ATIbackup;mv /System/Library/Extensions/ATI* /ATIbackup
kextcache -i /

Тэгээд reboot.