Logrotate CPU их хэрэглэж гацахыг засах

Дусал нэвтэрхий толь-с
23:04, 4 Долоодугаар сар 2015-ий байдлаарх Almas (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) хэрэглэгчийн хийсэн залруулга
(ялгаа) ←Хуучны засвар | Одоогийн засвар (ялгаа) | Дараагийн засвар→ (ялгаа)

logrotate-ын status файлыг устгана.

rm /var/lib/logrotate/status

Системээс хамаараад файлын байрлал өөр хавтсанд байж болох юм.