ISPConfig 3 дээр Ruby on Rails вэб тохируулж ажиллуулах

Дусал нэвтэрхий толь-с
20:24, 21 Тавдугаар сар 2017-ий байдлаарх Almas (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) хэрэглэгчийн хийсэн залруулга

Хуулахын өмнө production горимд шилжүүлнэ

1. Продакш нь горимд шилжүүлэхэд config/secrets.yml файлын production хэсэгт secret_key_base утгатай байх хэрэгтэй. Ингээгүй тохиолдолд 500 алдаа гарна.

RAILS_ENV=production rake secret

тушаалаар түлхүүрийг үүсгээд config/secrets.yml файл дотроо production хэсэгт хуулж тавьж тохируулна.

2. config/environments/production.rb файлд дараах 2 тохиргоог true утгатайгаар тохируулна:

config.serve_static_files = true
config.assets.compile = true

Ингээгүй тохиолдолд css, js, зураг зэрэг статик файлууд public хавтаснаас олдохгүй алдаа гарна.

3. Дараах тушаалаар өгөгдлийн баазаа production горимд нэгтгэнэ.

RAILS_ENV=production rake db:migrate

Өгөгдлийн баазаа гаргаж аваад сервер рүү оруулж тохируулна. Хэрэв MySQL ашиглаж байгаа бол эхлээд сервер дээрээ MySQL тохируулж баазаа бэлдэнэ. (ns9.dusal.net сервер ашиглаж байгаа үед https://lag.mn/dbman хаягаар орж өгөглдлийн баазтайгаа ажиллана.)

config/database.yml файлын production хэсэгт username, password, database утгуудыг зөв тохируулж өгнө.

production:
  adapter: mysql2
  database: <db_ner>
  host: localhost
  username: <db_user_name>
  password: <password>

4. Статик файлуудыг public хавтас руу хуулж бэлдэнэ:

RAILS_ENV=production rake assets:precompile 


Apache тохиргоо тохируулна

Энэ үйлдлийг зөвхөн Admin хэрэглэгч хийх боломжтой ба үүнийг хийхийн тулд admin@dusal.net хаягаар мэдэгдэн тохиргоо хийлгэнэ үү.

DocumentRoot /var/www/clients/clientXXX/webYYY/web/public
RailsEnv production

Энэ үйлдлийг хийснээр public хавтаснаас вэб ажиллах боломжтой болно. Харин RailsEnv production нь бэлэн болсон сайт буюу production горимд сайтыг ажиллуулна. Тиймээс хуулахаас өмнө хэрэв development юмуу test горимд байгаа бол production горим руу шилжүүлсний дараа сервер рүү хуулах хэрэгтэй.

Мөн вэбээ анх үүсгэхдээ тохируулаагүй бол Ruby тохиргоог тохируулж өгнө

Ispconfig ruby01.png


FTP ашиглан файлаа хуулна

Ингээд Website хэсэгт вэбээ сонгон FTP хэрэглэгч үүсгэж холбогдоод, /web хавтас руу файлуудаа хуулна. Ингээд хуулж дуусаад домэйн нэрээрээ сайт руугаа хандахад ажиллах болно. Хуулсан жишээ:

Ispconfig ruby02.png


Алдаа шийдвэрлэх

Хэрэв ямар нэгэн алдаа гарвал /log/error.log, /web/log/production.log зэрэг файлаас алдааг хайж засна уу. Хэрэв сервер shell дээр тушаал бичиж үйлдэл хийх шаардлага гарвал admin@dusal.net хаягаар холбогдон тохиргоо хийлгүүлж болно.


Холбоотой мэдээллүүд

1. https://www.brainstorm.net.au/installing-redmine-2-1-x-on-an-ispconfig-3-running-ubuntu-12-04/

2. http://stackoverflow.com/questions/1949229/change-a-rails-application-to-production