ISPConfig 3 дээр Laravel тохируулах

Дусал нэвтэрхий толь-с
03:23, 16 Зургаадугаар сар 2022-ий байдлаарх Almas (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) хэрэглэгчийн хийсэн залруулга

Удирдлагын самбарт админ эрхээр Website > Options > Apache Directives дээр

DocumentRoot {DOCROOT}/public


Холбоотой мэдээлэл: [1]