"ISPConfig 3 дээр Laravel тохируулах"-ны өөр хувилбарууд

Дусал нэвтэрхий толь-с
(Хуудас үүсгэв: "Удирдлагын самбарт админ эрхээр Website > Options > Apache Directives дээр <pre> DocumentRoot {DOCROOT}/public </pre> Холбоо...")
 
 
7-р мөр: 7-р мөр:
  
 
Холбоотой мэдээлэл:
 
Холбоотой мэдээлэл:
[https://ruben-vilar.medium.com/how-to-deploy-a-laravel-application-in-ispconfig-ffa42ba24d93]
+
 
 +
* [https://ruben-vilar.medium.com/how-to-deploy-a-laravel-application-in-ispconfig-ffa42ba24d93 https://ruben-vilar.medium.com/how-to-deploy-a-laravel-application-in-ispconfig-ffa42ba24d93]

03:23, 16 Зургаадугаар сар 2022-ий байдлаарх одоогийн засвар

Удирдлагын самбарт админ эрхээр Website > Options > Apache Directives дээр

DocumentRoot {DOCROOT}/public


Холбоотой мэдээлэл: