How to Configure PyCharm for Odoo Development in Windows?

Дусал нэвтэрхий толь-с
Хуудсыг чиглүүлэх