Guest буюу Зочин хэрэглэгчээр нэвтрэхийг Ubuntu дээр хаах

Дусал нэвтэрхий толь-с
08:57, 7 Долоодугаар сар 2015-ий байдлаарх Almas (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) хэрэглэгчийн хийсэн залруулга
(ялгаа) ←Хуучны засвар | Одоогийн засвар (ялгаа) | Дараагийн засвар→ (ялгаа)

To remove guest login :

  1. sudo sh -c 'printf "[SeatDefaults]\nallow-guest=false\n" > /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-no-guest.conf'

  2. This will create a new file in /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d

  3. To get back guest login again remove 50-no-guest.conf

To remove remote login :

  1. sudo sh -c 'printf "[SeatDefaults]\ngreeter-show-remote-login=false\n" >/usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-no-remote-login.conf'

  2. This will create a new file in /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d

  3. To get back remote login again remove 50-no-remote-login.conf