"Django rest framework зарим асуудлууд"-ны өөр хувилбарууд

Дусал нэвтэрхий толь-с
(Хуудас үүсгэв: "Django rest frame work JWT нэвтрэлт Apache2 wsgi дээр нэвтрэхгүй 403 алдаа гардаг асуудал шийдэхийн тулд wsgi.co...")
 
 
1-р мөр: 1-р мөр:
Django rest frame work JWT нэвтрэлт Apache2 wsgi дээр нэвтрэхгүй 403 алдаа гардаг асуудал шийдэхийн тулд
+
Django rest frame work JWT django-oauth-toolkit нэвтрэлт Apache2 wsgi дээр нэвтрэхгүй 403 алдаа гардаг асуудал шийдэхийн тулд
  
 
wsgi.conf файлд доорх тохиргоог хийж ѳгнѳ. (Authentication Bearer <authentication_token>)
 
wsgi.conf файлд доорх тохиргоог хийж ѳгнѳ. (Authentication Bearer <authentication_token>)
5-р мөр: 5-р мөр:
 
WSGIPassAuthorization On
 
WSGIPassAuthorization On
 
</pre>
 
</pre>
 +
  
 
[[Ангилал:Linux]]
 
[[Ангилал:Linux]]

05:00, 6 Гуравдугаар сар 2019-ий байдлаарх одоогийн засвар

Django rest frame work JWT django-oauth-toolkit нэвтрэлт Apache2 wsgi дээр нэвтрэхгүй 403 алдаа гардаг асуудал шийдэхийн тулд

wsgi.conf файлд доорх тохиргоог хийж ѳгнѳ. (Authentication Bearer <authentication_token>)

WSGIPassAuthorization On