"Dell idrac 6"-ны өөр хувилбарууд

Дусал нэвтэрхий толь-с
(Хуудас үүсгэв: " == iDRAC6 Virtual Console (Connection Failed) == Go to Java installation folder. Open {JRE_HOME}\lib\security\java.security -file in text editor. Delete or comment...")
 
1-р мөр: 1-р мөр:
 +
== MacOS дээр ажиллуулах арга ==
 +
 +
1. Google Chrome дээр доорх нэмэлтийг суулгана:
 +
https://chrome.google.com/webstore/detail/fix-idrac-jnlp-file/knpcepbijjjpmlhbpmkjknghbeghiibo
 +
 +
2. Utilities дотроос Java тохиргоог нээж URL хаягаа Security хэсэгт нэмж ѳгч болно. Яг хэрэг болох эсэхийг мэдэхгүй. Бүүр болохгүй бол нэмж үзээрэй.
 +
  
 
== iDRAC6 Virtual Console (Connection Failed) ==
 
== iDRAC6 Virtual Console (Connection Failed) ==
  
Go to Java installation folder.
 
Open {JRE_HOME}\lib\security\java.security -file in text editor.
 
Delete or comment out the following line "jdk.tls.disabledAlgorithms=SSLv3".
 
  
 +
Go to Java installation folder. Open java.security -file in text editor.
 +
 +
Windows:
 +
 +
<pre>
 +
C:\Program Files x86\Java...\lib\security\java.security
 +
</pre>
 +
 +
MacOS:
 +
 +
<pre>
 +
/Library/Internet\ Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Home/lib/security/java.security
 +
</pre>
 +
 +
Доорх мѳрийг устгах юмуу, хаана.
 +
<pre>
 +
#jdk.tls.disabledAlgorithms=SSLv3 ...
 +
</pre>
 +
 +
Доорхыг мѳн болохгүй бол хааж үзнэ.
 +
<pre>
 +
#jdk.jar.disabledAlgorithms=MD2, MD5, RSA keySize < 1024
 +
</pre>
  
  

21:28, 9 Дөрөвдүгээр сар 2019-ий байдлаарх засвар

MacOS дээр ажиллуулах арга

1. Google Chrome дээр доорх нэмэлтийг суулгана: https://chrome.google.com/webstore/detail/fix-idrac-jnlp-file/knpcepbijjjpmlhbpmkjknghbeghiibo

2. Utilities дотроос Java тохиргоог нээж URL хаягаа Security хэсэгт нэмж ѳгч болно. Яг хэрэг болох эсэхийг мэдэхгүй. Бүүр болохгүй бол нэмж үзээрэй.


iDRAC6 Virtual Console (Connection Failed)

Go to Java installation folder. Open java.security -file in text editor.

Windows:

C:\Program Files x86\Java...\lib\security\java.security

MacOS:

/Library/Internet\ Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Home/lib/security/java.security

Доорх мѳрийг устгах юмуу, хаана.

#jdk.tls.disabledAlgorithms=SSLv3 ...

Доорхыг мѳн болохгүй бол хааж үзнэ.

#jdk.jar.disabledAlgorithms=MD2, MD5, RSA keySize < 1024