"Dell серверийн RAID дискний мэдээлэл харах"-ны өөр хувилбарууд

Дусал нэвтэрхий толь-с
 
11-р мөр: 11-р мөр:
 
<pre>$ /opt/MegaRAID/perccli/perccli64 -PDList -aAll</pre>
 
<pre>$ /opt/MegaRAID/perccli/perccli64 -PDList -aAll</pre>
  
 +
== Dell Open Manage web ==
  
 +
Default port: 1311
  
 
[[Ангилал:Linux]][[Ангилал:Сисадмин]][[Ангилал:Техник_хангамж]]
 
[[Ангилал:Linux]][[Ангилал:Сисадмин]][[Ангилал:Техник_хангамж]]

17:01, 9 Дөрөвдүгээр сар 2019-ий байдлаарх одоогийн засвар

perccli-ийг Dell-ийн сайтын тусламжийн хэсгээс татаж авч суулгана.


Virtual дискнүүдийн жагсаалт, мэдээлэл

$ /opt/MegaRAID/perccli/perccli64 -LDInfo -Lall -Aall


Бодит дискнүүдийн жагсаалт мэдээлэл

$ /opt/MegaRAID/perccli/perccli64 -PDList -aAll

Dell Open Manage web

Default port: 1311