"Dell серверийн RAID дискний мэдээлэл харах"-ны өөр хувилбарууд

Дусал нэвтэрхий толь-с
(Хуудас үүсгэв: "perccli-ийг Dell-ийн сайтын тусламжийн хэсгээс татаж авч суулгана. == Virtual дискнүүдийн жагсаалт,...")
 
1-р мөр: 1-р мөр:
perccli-ийг Dell-ийн сайтын тусламжийн хэсгээс татаж авч суулгана.
+
perccli-ийг [https://www.dell.com/support/article/us/en/04/sln283135/how-to-use-the-poweredge-raid-controller-perc-command-line-interface-cli-utility-to-manage-your-raid-controller?lang=en Dell-ийн сайтын тусламжийн хэсгээс] татаж авч суулгана.
  
  

20:28, 26 Арванхоёрдугаар сар 2018-ий байдлаарх засвар

perccli-ийг Dell-ийн сайтын тусламжийн хэсгээс татаж авч суулгана.


Virtual дискнүүдийн жагсаалт, мэдээлэл

$ /opt/MegaRAID/perccli/perccli64 -LDInfo -Lall -Aall


Бодит дискнүүдийн жагсаалт мэдээлэл

$ /opt/MegaRAID/perccli/perccli64 -PDList -aAll