"CPU-ны хурд"-ны өөр хувилбарууд

Дусал нэвтэрхий толь-с
(Шинэ хуудас: CPU-ны хурдны хэмжүүр бол давтамжийг илэрхийлсэн Герц (Wikipedia:Herz:Herz: Hz, Гц) гэсэн хэмжигдэхүүнээр …)
 
1-р мөр: 1-р мөр:
CPU-ны хурдны хэмжүүр бол давтамжийг илэрхийлсэн Герц ([[Wikipedia:Herz:Herz]]: Hz, Гц) гэсэн хэмжигдэхүүнээр хэмжигддэг. Германы эрдэмтэн Генрих Герц гэдэг хүний нэрээр нэрлэгдсэн энэ үзүүлэлт нь ямар нэгэн циклийг нэг удаа хийх хугацааг секундээр илэрхийлэгдсэнийг хэлдэг.
+
CPU([[Wikipedia:Central processing unit|Central processing unit]])-ны хурдны хэмжүүр бол давтамжийг илэрхийлсэн '''Герц''' ([[Wikipedia:Herz:Herz]]: Hz, Гц) гэсэн хэмжигдэхүүнээр хэмжигддэг. Германы эрдэмтэн Генрих Герц гэдэг хүний нэрээр нэрлэгдсэн энэ үзүүлэлт нь ямар нэгэн циклийг нэг удаа хийх хугацааг секундээр илэрхийлэгдсэнийг хэлдэг.
  
Компьютерт бол [[CPU]] ([[Wikipedia:Central processing unit|Central processing unit)-ны clock speed гэдгээр хэмжигддэг. Clock speed гэдэг нь [[Тооцоолуурт мэдээллийг хэрхэн хадгалдаг вэ?‎|0 болон 1]] гэдгийг CPU цахилгааны вольтоор илэрхийлэхэд тэр хооронд зарцуулагдаж байгаа хугацааг секундээр илэрхийлж байгаа хэлнэ. Үүнийг дээр хэлсэнчлэн Герцээр илэрхийлнэ. Хүний нэрээр нэрлэгдсэн учир Герц гэдгийг том үсгээр товчилж бичдэг. (2ГГц (2GHz) г.м) Харин үүнийгээ үржүүлж нэрлэдэг. Үржүүлгийн талаар [[Хэмжээсүүд]] хуудаснаас уншина уу.
+
Компьютерт бол [[CPU]]-ны clock speed гэдгээр хэмжигддэг. Clock speed гэдэг нь [[Тооцоолуурт мэдээллийг хэрхэн хадгалдаг вэ?‎|0 болон 1]] гэдгийг CPU цахилгааны вольтоор илэрхийлэхэд тэр хооронд зарцуулагдаж байгаа хугацааг секундээр илэрхийлж байгаа хэлнэ. Үүнийг дээр хэлсэнчлэн Герцээр илэрхийлнэ. Хүний нэрээр нэрлэгдсэн учир Герц гэдгийг том үсгээр товчилж бичдэг. (2ГГц (2GHz) г.м) Харин үүнийгээ үржүүлж нэрлэдэг. Үржүүлгийн талаар [[Хэмжээсүүд]] хуудаснаас уншина уу.
  
 
Орчин үеийн CPU-ууд бол бас 2 цөмтэй буюу зэрэг боловсруулалт хийх 2 хэсэгтэй байгаа. Ингээд цөм бүрийн хурдаар илэрхийлэн тэмдэглэж, ярих болсон.
 
Орчин үеийн CPU-ууд бол бас 2 цөмтэй буюу зэрэг боловсруулалт хийх 2 хэсэгтэй байгаа. Ингээд цөм бүрийн хурдаар илэрхийлэн тэмдэглэж, ярих болсон.
9-р мөр: 9-р мөр:
 
*Dual Core 2GHz  гэвэл нэг цөм нь 2ГГц хурдтай 2 цөмтэй гэсэн үг учир 2x2=4GHz хурдаар ажиллана.
 
*Dual Core 2GHz  гэвэл нэг цөм нь 2ГГц хурдтай 2 цөмтэй гэсэн үг учир 2x2=4GHz хурдаар ажиллана.
 
*Quad Core 2GHz гэвэл 2ГГц-н хурдтай 4 цөм ажиллаж байна гэсэн үг. Энэ нь ойролцоогоор 2x4=8ГГц хурдаар ажиллаж байна гэсэн үг юм.
 
*Quad Core 2GHz гэвэл 2ГГц-н хурдтай 4 цөм ажиллаж байна гэсэн үг. Энэ нь ойролцоогоор 2x4=8ГГц хурдаар ажиллаж байна гэсэн үг юм.
 +
 +
== Холбоосууд ==
 +
[[Хэмжээсүүд|Компьютерт хэрэглэгддэг хэмжээсүүд]]

10:12, 3 Аравдугаар сар 2009-ий байдлаарх засвар

CPU(Central processing unit)-ны хурдны хэмжүүр бол давтамжийг илэрхийлсэн Герц (Wikipedia:Herz:Herz: Hz, Гц) гэсэн хэмжигдэхүүнээр хэмжигддэг. Германы эрдэмтэн Генрих Герц гэдэг хүний нэрээр нэрлэгдсэн энэ үзүүлэлт нь ямар нэгэн циклийг нэг удаа хийх хугацааг секундээр илэрхийлэгдсэнийг хэлдэг.

Компьютерт бол CPU-ны clock speed гэдгээр хэмжигддэг. Clock speed гэдэг нь 0 болон 1 гэдгийг CPU цахилгааны вольтоор илэрхийлэхэд тэр хооронд зарцуулагдаж байгаа хугацааг секундээр илэрхийлж байгаа хэлнэ. Үүнийг дээр хэлсэнчлэн Герцээр илэрхийлнэ. Хүний нэрээр нэрлэгдсэн учир Герц гэдгийг том үсгээр товчилж бичдэг. (2ГГц (2GHz) г.м) Харин үүнийгээ үржүүлж нэрлэдэг. Үржүүлгийн талаар Хэмжээсүүд хуудаснаас уншина уу.

Орчин үеийн CPU-ууд бол бас 2 цөмтэй буюу зэрэг боловсруулалт хийх 2 хэсэгтэй байгаа. Ингээд цөм бүрийн хурдаар илэрхийлэн тэмдэглэж, ярих болсон.

Жишээ нь

  • Pentium IV 2GHz гэвэл CPU 2GHz хурдаар ажиллана.
  • Dual Core 2GHz гэвэл нэг цөм нь 2ГГц хурдтай 2 цөмтэй гэсэн үг учир 2x2=4GHz хурдаар ажиллана.
  • Quad Core 2GHz гэвэл 2ГГц-н хурдтай 4 цөм ажиллаж байна гэсэн үг. Энэ нь ойролцоогоор 2x4=8ГГц хурдаар ажиллаж байна гэсэн үг юм.

Холбоосууд

Компьютерт хэрэглэгддэг хэмжээсүүд