Bastille firewall дээр OpenVPN тохируулах

Дусал нэвтэрхий толь-с
21:45, 18 Гуравдугаар сар 2018-ий байдлаарх Almas (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) хэрэглэгчийн хийсэн залруулга

/etc/Bastille/bastille-firewall.cfg файлд дараах тохиргоог хийж өгнө:

TRUSTED_IFACES="lo" IP_MASQ_NETWORK=""

2 мөрийг дараах байдлаар тохируулж өгнө

TRUSTED_IFACES="lo tun+"
IP_MASQ_NETWORK="10.8.0.0/24"

Түүний дараа сервисийг дахин ажиллуулна. /etc/init.d/bastille-firewall restart