Загвар:Бит болон байтын хүснэгт

Дусал нэвтэрхий толь-с
10:31, 30 Есдүгээр сар 2009-ий байдлаарх Almas (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) хэрэглэгчийн хийсэн залруулга
бит болон байт багцлах хүснэгт
Decimal
Утга SI
1000 k kilo
10002 M mega
10003 G giga
10004 T tera
10005 P peta
10006 E exa
10007 Z zetta
10008 Y yotta
Binary
Value IEC JEDEC
1024 Ki kibi K kilo
10242 Mi mebi M mega
10243 Gi gibi G giga
10244 Ti tebi T tera
10245 Pi pebi
10246 Ei exbi
10247 Zi zebi
10248 Yi yobi

See also

Бит болон байтын хүснэгт