"Загвар:Бит болон байтын хүснэгт"-ны өөр хувилбарууд

Дусал нэвтэрхий толь-с
(Шинэ хуудас: {| class="infobox" style="padding: 0" ! colspan="2" style="background:#ccf;"| бит болон байт багцлах хүснэгт |- | {| class="infobox" style="m…)
 
 
1-р мөр: 1-р мөр:
 
{| class="infobox" style="padding: 0"
 
{| class="infobox" style="padding: 0"
! colspan="2" style="background:#ccf;"| [[бит]] болон [[байт]] багцлах хүснэгт
+
! colspan="2" style="background:#ccf;"| [[бит]] болон [[байт]] үржүүлэх хүснэгт
 
|-
 
|-
 
|
 
|

10:37, 30 Есдүгээр сар 2009-ий байдлаарх одоогийн засвар

бит болон байт үржүүлэх хүснэгт
Decimal
Утга SI
1000 k kilo
10002 M mega
10003 G giga
10004 T tera
10005 P peta
10006 E exa
10007 Z zetta
10008 Y yotta
Binary
Value IEC JEDEC
1024 Ki kibi K kilo
10242 Mi mebi M mega
10243 Gi gibi G giga
10244 Ti tebi T tera
10245 Pi pebi
10246 Ei exbi
10247 Zi zebi
10248 Yi yobi

See also

Бит болон байтын хүснэгт